ISLAMUL CONDAMNĂ TERORISMUL

 

Introducere:

 

            În dimineaţa zilei de 11 septembrie 2001, a avut loc un act de terorism care a vizat World Trade Center din New York. În urma acestui act de terorism au murit mii de oameni nevinovaţi.

            Acest lucru monstruos, această crimă ne-a pus încă odată faţă în faţă cu cea mai mare ameninţare la adresa păcii şi prosperităţii oamnilor din întreaga lume - terorismul.

 

Terorismul:

 

            Terorismul -  crimă împotriva umanităţii. Ţinta acestor crime sunt civilii nevinovaţi. Scopul terorii - uciderea oamenilor pentru a răspândi frica în societate şi de a folosi această frică şi panică pentru atingerea obiectivelor politice inumane.

            Istoria omenirii, din păcate, este plină cu mii de episoade tragice în care au murit sute de mii de oameni nevinovaţi. Multe sisteme ideologice şi politice au folosit teroarea ca mijloc de intimidare şi de suprimare a societăţii pentru a-şi atinge obiectevele lor politice nelegiuite şi inumane.

            Dictatura iacobină, care a preluat puterea în urma Revoluţiei franceze din 1973, a trimis la ghilotină mii de oameni; de atunci a început era „Marii Terori”. Acest moment a marcat în istorie pentru prima dată termenul de „teroare”.

            În anul 1865 s-a înfiinţat în Statele Unite o organizaţie teroristă „Ku Klux Klan'', care practica tortura şi uciderea oamenilor nevinovaţi. Această organizaţie era îndreptată împotriva rasei negre.

            Teroarea rasială a devenit politică de stat în Germania nazistă, atunci când a venit la putere Partidul Naţional Socialist. Naziştii au folosit politica terorii sângeroase şi exterminarea tuturor celor care erau consideraţi duşmani ai rasei albe, în special evreii.

            Tot în aceeaşi perioadă de timp o altă putere dictatorială aplica teroarea ca un mecanism de administrare în stat. În Uniunea Sovietică, sângerosul regim stalinist a omorât zeci de milioane de oameni doar pentru că erau în opoziţie cu ideologia comunistă.

            În 1960 teroarea comunistă s-a extins şi asupra Europei.

            De data aceasta organizaţiile comuniste, în opoziţie cu sistemul de guvernare şi-au exercitat protestul lor prin uciderea şi mutilarea a mii de oameni nevinovaţi.

            Teroriştii din „Brigăzile Roşii” în Italia...Fracţia „Armata Roşie” în Germania, au efectuat o serie de explozii, asasinate şi atacuri armate.

            În urma acestor idealuri comuniste şi a ideilor de separatism s-au creat şi alte organizaţii teroriste mult mai brutale şi mai nemiloase. Cum ar fi organizaţia teroristă ETA din Spania, sau în Turcia s-a format Partidul Muncitoresc din Kurdistan (PKK), care au ucis mai mult de 30 de mii de oameni nevinovaţi. Aceste organizaţii separatiste comuniste au fost, probabil cele mai sângeroase organizaţii teroriste din istoria omenirii.

            Faptul că fenomenul terorismului a apărut în ţările în care dictatura a dominat, fie că este vorba de rasism, fascism, comunism sau masonism, toate au o explicaţie foarte clară.

            Fiecare din aceste dictaturi menţionate mai sus, în principiu implimentează în mintea oamenilor că o luptă continuă şi un conflict continuu, reprezintă o condiţie umană normală şi un stimulent pentru dezvoltarea şi purificarea societăţii.

            Cu toate acestea, în ultimii ani, în agenda de ştiri din întreaga lume, există un alt tip de teroare, sub numele complet fictiv – „terorismul islamic”.

Complet fals, pentru că în Islam nu există teroare.

            Atotputernicul Dumnezeu a poruncit musulmanilor(credincioşilor) în Cartea Sfântă să ofere oamenilor „Pace, Bunătate şi Dragoste Frăţească”.

 

Valorile morale ale Islamului:

 

            Cuvântul „islam” în arabă are aceeaşi rădăcină ca şi cuvântul „pace”. Dumnezeu a trimis această religie pentru a arăta oamenilor calea adevărului, pacea şi prosperitatea.

            Valorile morale ale Islamului sunt umilinţa, generozitatea, jertfirea de sine, bunele intenţii, iertarea şi dreptatea.

            Dumnezeu porunceşte credincioşilor în Coran să-i trateze pe oameni cu bunătate şi dreptate.

            Într-unul din versetele Coranului este scris:

 

„Voi (musulmanii) sunteţi comunitatea cea mai bună care a apărut pentru oameni. Căci, voi cereţi ceea ce este bun şi voi opriţi ceea ce este rău şi credeţi în Dumnezeu. Dacă şi oamenii scripturii ar fi crezut, desigur, ar fi fost foarte bine pentru ei. Unii dintre ei cred, dar cei mai mulţi sunt farisei”.

(Coran, Sura ''Familia lui Imran'' 3: 110 ).

 

            Într-unul din versetele Coranului, Dumnezeu porunceşte musulmanilor să răspundă cu bine chiar şi celor care au intenţii rele.

 

'' Binele şi Răul nu sunt deopotrivă! Tu îndepărtează răul cu binele, iar atunci, cel care era în duşmănie cu Tine îţi va deveni ca şi cum ar fi fost un prieten apropiat ''. ( Coran, Sura ''Capitolele'' 41: 34 ).

 

            Vărsarea de sânge, incitarea la război şi conflictele între oameni reprezintă cel mai mare păcat blestemat de Dumnezeu în Cartea Sfântă, Coranul.

            Despre aceşti oameni care au săvârşit aceste fapte avem un verset în Coran:

 

'' Calea (răspunderii) se referă numai împotriva celor care îi tiranizează pe oameni şi săvârşesc nelegiuiri pe pământ, pe nedrept. Pentru ei există o pedeapsă dureroasă! '' (Coran Sura '' Sfatul '' 42: 42).

 

            Uciderea oamenilor nevinovaţi reprezintă unul dintre cele mai mari păcate în Islam.

 

'' Tocmai de aceea, Noi am prescris Fiilor lui Israel că cel care ucide un om - nu în schimbul unui alt om şi nu pentru provocarea unei dezordini pe pământ - este ca şi cum ar ucide toată omenirea, iar cel care dăruieşte viaţă, este ca şi cum salvează viaţa tuturor oamenilor. Trimişii noştri au venit la ei cu dovezi clare. Totuşi mulţi dintre ei continuă să facă fărădelegi pe pământ. '' (Coran, Sura '' Platoul'', 5: 32 ).

 

            Profetul Muhammed cu toată puterea lui a păzit vieţile oamenilor nevinovaţi.

            Nu a pornit niciodată războaie doar pentru a se proteja de atacuri.

            Dacă, totuşi, a trebuit să intre în război, a dat ordin armatei să nu provoace nici cea mai mică daună civililor nevinovaţi, să nu jefuiască casele lor, să nu aducă daune locurilor sfinte precum bisericilor creştine şi sinagogilor evreieşti.

            Aceste principii de echitate şi toleranţă au fost un exemplu pentru întreaga omenire de-a lungul istoriei Islamului, creştinii şi evreii care au fost persecutaţi mulţi ani la rând, au găsit pacea şi liniştea pe pământurile Islamului ale Imperiului Otoman.

            Islamul - religia păcii şi a prosperităţii. Obligaţia fiecărui musulman - să îi trateze pe oameni cu bunătate şi dreptate şi să lupte împotriva haosului şi a nedreptăţii în lume.

            Terorismul - unul dintre întâmplările cele mai teribile ale timpului nostru este responsabil de aceste nedreptăţi.

 

Încheiere:

 

            Oamenii nevinovaţi sunt principala ţintă a terorismului...

            Fără milă îi omoară pe copii...

            Îi lasă orfani, fără mamă şi fără tată...

            Distruge oraşe, distruge familii întregi provocând durere şi cruzime în inimile celor rămaşi...

            Terorismul se îndreaptă şi împotriva creştinilor, a musulmanilor, a evreilor...

            Dar lucrul cel mai urât şi mai rău este că teroriştii afirmă că omoară în numele religiei, denigrând astfel noţiunea de credinţă în ochii multor oameni.

            Oamenii care comit aceste atrocităţi nu pot fi musulmani, aşa cum nu pot fi nici creştini şi nici evrei.

            Nu trebuie să omori un om în numele religiei.

            Credinţa înseamnă dragoste, milă şi pace. Teroarea este antonimul credinţei, scopul terorii constă în uciderea multor oameni nevinovaţi, vărsărea de sânge, etc...

 

Adevărata credinţă nu este şi nu poate fi teroare.

 

În Coran se zice:

 

'' Dacă vă atinge pe voi un necaz, astfel de necaz au avut şi cei din altă comunitate. Iată aşa facem noi să se schimbe, astfel de zile, între oameni, pentru ca Dumnezeu să-i cunoască pe cei care cred şi să ia, dintre voi, martori. Căci, Dumnezeu nu-i iubeşte pe nelegiuiţi! '' ( Coran, Sura '' Familia lui Imran '' 3: 140 ).

 

'' Iar cei care nu-şi respectă Legământul lor faţă de Dumnezeu, după ce s-au jurat, şi că părăsesc ceea ce a poruncit Dumnezeu să fie ţinut laolaltă, precum şi cei care provoacă tulburări pe pământ, tocmai pentru ei va fi blestemul şi ei vor fi demni de Casa cea rea ( Iadul )! '' ( Coran, Sura '' Tunetul '', 13: 25 ).

 

            Pentru a-l preaslăvi pe Dumnezeu, musulmanii trebuie să i-a măsuri stricte de combatere a terorismului.

            Pentru a arăta şi a aduce la cunoştinţă că Islamul este o religie a păcii şi a iubirii.

 

 

ISLAMUL CONDAMNĂ TERORISMUL!

2011-10-30 23:11:17

Despre site-ul | Pagină de start | Adauga la favorit | RSS Feed
Toate materialele de pe acest site pot fi copiate, tipărite şi distribuite
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. Www.harunyahya.ro
page_top